Akademia Bystrzaków

Półkolonie Robolab w Burkacie

      W ostatnim tygodniu sierpnia tj. od 27.08 do 31.08 odbyły się w naszej szkole półkolonie poświęcone programowaniu. Było to podsumowanie całorocznego programu Akademia Bystrzaków organizowanego przez Fundację Małego Inżyniera przy współpracy z Gminą Działdowo.
           W zajęciach wzięło udział 24 uczniów podzielonych na 2 grupy. W pierwszej grupie znaleźli się uczniowie klas I – IV a w grupie drugiej uczniowie klas V – VII. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 9:00 do 16:00. Podczas zajęć uczniowie budowali roboty, pojazdy z klocków lego oraz uczyli się programowania tychże robotów. Ponieważ zajęcia wymagały dużego wysiłku umysłowego w przerwach organizowano zajęcia sportowe. Każdy etap prac kończony był wypróbowywaniem skonstruowanych pojazdów i manewrowaniem nimi na placu z przeszkodami.
          Wszystkie proponowane przez prowadzących zadania cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników i uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem brali w nich udział. Wszyscy zgodnie twierdzili, że było to najlepsze zakończenie wakacji.

Podsumowanie programu "Akademia Bystrzaków" - prezentacja

Laboratorium przyrody a w nim badanie zjawiska kapilarności i inne doświadczenia...

"Junior w biznesie" i "Zastosowanie matematyki w projektowaniu"

Zajęcia...

      Projekt pt. „Akademia Bystrzaków” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Działdowo w okresie IX 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 904 330,00 zł, w tym wkład własny: 50 640,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Działdowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.
      Zostanie on osiągnięty poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 280 uczniów (140K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 44 nauczycieli (40K);
c) przeszkolenie 30 (20K) rodziców/opiekunów – wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami;
d)  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne przyrodniczych i matematycznych pracowni szkolnych w 8 szkołach.
Dofinansowanie UE: 768 680,50 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
2. Język angielski
3. Przyrodnicze laboratorium
4. Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki
5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
6. Junior w biznesie  - przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
7. Półkolonie ROBO-Lab
8. Festiwal Nauki
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Dyrekcji Szkoły.

Copyright Nazwa.pl