UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

    3 września o godz. 8.00 zabrzmiał szkolny dzwonek, który obwieścił całej społeczności szkolnej rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019. W naszej szkole był to dzień bardzo uroczysty. Rozpoczął się on od uczestnictwa we mszy św., którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Rynkowski. Uczestniczący w nabożeństwie uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i licznie zgromadzeni rodzice w skupieniu wysłuchali pouczających i skłaniających do refleksji słów ks. Krzysztofa.
       Dalsza część inauguracji nowego roku szkolnego odbyła się na terenie szkoły. Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor mgr Małgorzata Lorkowska, która serdecznie przywitała po wakacyjnej przerwie wszystkich uczniów i nauczycieli, a najgoręcej witała tych uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Pani Dyrektor wyraziła również swoją wdzięczność dla rodziców, którzy w tak licznym gronie wzięli udział w naszej szkolnej uroczystości.
      Inaugurację rozpoczęcia nowego roku szkolnego w naszej szkole uświetnili swoją obecnością goście w osobie Pana Wójta Gminy Działdowo Pawła Cieślińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo, Pana Mirosława Zielińskiego, radnej Pani Krystyny Wasiak i Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Andrzeja Gromke.
      Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby zapoznać się z planem lekcji na nowy rok szkolny, nie obyło się też bez wspomnień z minionych wakacji.
      Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i nowe zadania nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli, bo jak twierdził Witold Gombrowicz : „Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły – nauczycieli.”

Półkolonie Robolab w Burkacie

W ostatnim tygodniu sierpnia tj. od 27.08 do 31.08 odbyły się w naszej szkole półkolonie poświęcone programowaniu w ramach programu "Akademia Bystrzaków". Więcej informacji oraz zdjęcia znajdują się w zakładce AKADEMIA BYSTRZAKÓW. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 nastąpi 3 września o godzinie 8.00. Odjazdy autobusów ze szkoły ok. 10.30.

Stypendium 2018/2019

W zakładce "DLA RODZICA" dostepne są informacje i dokumenty niezbędne do otrzymania stypendium na rok szkolny 2018/2019.

Wyprawka 2018/2019

W zakładce "DLA RODZICA" dostepne są wyprawki dla grup przedszkolnych, oddziału "O" oraz klas I - III Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.
Zapraszamy do zapoznania się.
Copyright Nazwa.pl